Polska Izba Lnu i Konopi
PL | EN
Polska Izba Lnu i Konopi
ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań

tel. +48 61 845 58 00
biuro@pilik.pl

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2015-06-19

Szanowni Państwo,

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym. Właśnie ten sektor przyczynia się do tworzenia innowacyjnej i dynamicznej gospodarki. Stanowi najliczniejszą grupę wszystkich firm, generuje znaczny % PKB i tworzy miejsca pracy.

 

Od pięciu lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizatorem przedsięwzięcia dedykowanego sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod nazwą Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP).

 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących z udziałem paru tysięcy gości z kraju i Europy. W przeszło 50 sesjach merytorycznych  bierze co roku udział kilkuset ekspertów, przedstawicieli struktur unijnych, nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji okołobiznesowych oraz praktyków i przedsiębiorców.

 

W dniach 12-14 października br w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju przedsiębiorczości w kraju i Europie. Udział gości zagranicznych pozwoli na wymianę doświadczeń oraz na porównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach.

 

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie w promocji tego wydarzenia dostępnymi Państwu kanałami (strona www, mailing, newsletter itp.). W zamian oferujemy przyznanie tytułu „Organizacja Wspierająca V Europejski Kongres MŚP” oraz zamieszczenie logotypu na stronie internetowej Kongresu tj.www.ekmsp.eu w zakładce Organizacje Wspierające, a także w programie kongresu. W przypadku zainteresowania powyższą inicjatywą, proszę o wypełnienie porozumienia o współpracy w wersji elektronicznej. Linka przesyłam poniżej.

 

http://ekmsp.eu/pl/formularz


Przypominam, że udział w Kongresie jest dla wszystkich uczestników bezpłatny.

 

Wyrażam nadzieję, że wspólne działania związane z tym przedsięwzięciem przyniosą wymierne skutki dla dalszego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości naszego kraju oraz Europy.

 

Licząc na owocną wspołpracę, łączę wyrazy szacunku

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EK MŚP


Menu