Polska Izba Lnu i Konopi
PL | EN
Polska Izba Lnu i Konopi
ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań

tel. +48 61 845 58 00
biuro@pilik.pl

Konopie » Historia

Jest rośliną jednoroczną, pochodzącą z Azji Środkowej. Pierwsze uprawy konopi prowadzono w Chinach 5000 lat temu i stamtąd jego uprawa, jako surowca tkackiego, rozpowszechniła się na cały świat.

Uprawa konopi w Polsce i na świecie stanowi niewielki margines produkcji rolnej, jednak systematycznie wzrasta.  Prognozy na najbliższe lata są optymistyczne. Wynika to przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania na produkty, których źródłem jest ta roślina – tzn. włókno, paździerze, nasiona i olej.

W Polsce posiadamy wieloletnia tradycje uprawy i przerobu konopi. Badania dotyczące uprawy, produkcji włókna i technologii przerobu oraz zagospodarowania surowca prowadzone już były w okresie przedwojennym. W latach sześćdziesiątych  obszar uprawy konopi w Polsce sięgał 30 000 ha. W latach następnych kłopoty ze zbytem oraz zmniejszona opłacalność sprawiły, że rolnicy stopniowo rezygnowali z tej uprawy. W roku 2012 konopie uprawiane są na ok. 500 ha.

Uprawiane w Polsce odmiany konopi,  opracowane przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (dawniej Instytut Włókien Naturalnych)  m.in. Białobrzeskie, Beniko, Silesia, Tygra, są odmianami  zawierającymi  poniżej 0,2% substancji halucynogennej THC i uprawa ich nie stanowi zagrożenia narkotycznego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) .

Menu