Dołącz do nas

Korzyści z członkostwa w Izbie:

Deklaracja członkowska (formularz prosimy wysłać na adres Polskiej Izby Lnu i Konopi)